186301000001 – Vierkanaler Handsender 868 MHz 08/M